HH1  เที่ยวหัวหิน 1 วัน : อุทยานราชภักดิ์ ตลาดน้ำ ไร่องุ่น สถานีรถไฟ ตลาดโต้รุ่ง

เที่ยวหัวหินไปกับ Renvio Tour  อุทยานราชภักดิ์ , ตลาดน้ำสามพันนาม , ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์  สถานีรถไฟหัวหิน ,ตลาดโต่รุ่ง 9.00 น.    รถรับจากบริเวณด้านหน้าที่พัก 9.30  น.   แวะเที่ยวชมพระบรมราชานุเสารีย์บูรพกษักติย์  7 พระองค์ ณ อุทยานราชภักดิ์   10.00 น.  เที่ยวชมตลาดน้ำสามพันนาม ตลาดน้ำที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแหล่งน้ำธรรมชาติบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เรียกว่าเดินชมชิม ช็อปแบบเพลินกันเลย   12.00น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านบ้านปูเป็น ลูกค้าเลือกทานเอง ชำระเงินเองหรือเหมา 450บาทต่อท่าน โต๊ะละ 8 ท่าน  14.00น.  เที่ยวไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่ภายในมีบริการนั่งช้าง ชมไร่และมีไวน์ที่หมักเองไว้จำหน่ายอีกด้วย 16.00น. แวะถ่ายรูปสวยๆที่สถานีรถไฟหัวหิน อาคารตึกครึ่งไม้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ…