HH1 เที่ยวหัวหิน 1 วัน : อุทยานราชภักดิ์ ตลาดน้ำ ไร่องุ่น สถานีรถไฟ ตลาดโต้รุ่ง

เที่ยวหัวหินไปกับ Renvio Tour 

อุทยานราชภักดิ์ , ตลาดน้ำสามพันนาม , ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ 

สถานีรถไฟหัวหิน ,ตลาดโต่รุ่ง

9.00 น.    ถรับจากบริเวณด้านหน้าที่พัก

9.30  น.   แวะเที่ยวชมพระบรมราชานุเสารีย์บูรพกษักติย์  7 พระองค์

ณ อุทยานราชภักดิ์

image (2)

ตลาดน้ำสามพันนาม

 

10.00 น.  เที่ยวชมตลาดน้ำสามพันนาม ตลาดน้ำที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแหล่งน้ำธรรมชาติบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เรียกว่าเดินชมชิม ช็อปแบบเพลินกันเลย

 

12.00น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านบ้านปูเป็น ลูกค้าเลือกทานเอง

ชำระเงินเองหรือเหมา 450บาทต่อท่าน โต๊ะละ 8 ท่าน

 14.00 เที่ยวไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่ภายในมีบริการนั่งช้าง

ชมไร่และมีไวน์ที่หมักเองไว้จำหน่ายอีกด้วย

สถานีรถไฟหัวหิน

16.00น. แวะถ่ายรูปสวยๆที่สถานีรถไฟหัวหิน อาคารตึกครึ่งไม้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ วิกตอเรียที่มีเอกลักษณ์ขาว-แดงที่ บ่งบอกความเป็นหัวหิน

 

 

18.00น.  เดินไป ช็อปที่ตลาดโต่รุ่งในบรรยากาศที่สบายๆกับสีสันของเมืองหัวหิน

20.00น.  เดินทางกลับสู่ที่พักอย่างปลอดภัย

                         

                         ราคาเพจเก็ตเที่ยวหัวหิน/ท่าน

1. ราคารวมค่ารถ,รวมค่าอาหารกลาง,รวมค่าไกด์  1,119 บาท/ท่าน

2. ราคารวมค่ารถ,รวมอาหารกลางวัน,ไม่รวมไกด์  999   บาท/ท่าน

3.ราคารถเช่าเพียงอย่างเดียว (เหมารถ)

– 2500/รถตู้

– 2000/รถ7ที่นั่ง

– 2000/รถเก๋ง

-2000/ปิกอัพ